Om Oss

Organisationens mål och värderingar

Ett av nätverkets huvudsyften är att vara en idé- och kunskapsbank samt ett forum för informationsutbyte kring arbetet med att minska ofrivillig ensamhet. Nätverket ska arbeta för att allmänheten och olika samhällsaktörer får verktyg att arbeta med, samt höja kunskapsnivån om detta folkhälsoproblem. En del i detta arbete är att verka för att minska stigmat kring ensamhet.

Ofrivillig ensamhet är ett folkhälsoproblem som kräver samverkan mellan alla samhällsaktörer. Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet vill identifiera och åtgärda brister i samhället, visa på goda exempel och utbilda såväl allmänhet som politiker om hur vi tillsammans kan arbeta för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja social välbefinnande.

Stadgar & Styrning

Ett av nätverkets huvudsyften är att vara en idé- och kunskapsbank samt ett forum för informationsutbyte kring arbetet med att minska ofrivillig ensamhet. Nätverket ska arbeta för att allmänheten och olika samhällsaktörer får verktyg att arbeta med, samt höja kunskapsnivån om detta folkhälsoproblem. En del i detta arbete är att verka för att minska stigmat kring ensamhet. 

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar emot förfrågningar om föreläsningar, samarbeten, och forskningsstudier. Vi tar också emot allmänna frågor om vårt arbete för att utvärdera och informera om ofrivillig ensamhet, men även utveckla arbetsmetoder, arbetsätt och samverkan bland de aktörer möter ofrivilligt ensamma och deras symtom.

Vi Driver NSOE

Kerstin Thelander

Suicidpreventionssamordnare | Uppsala Kommun

Elin Zetterberg

Utvecklingsledare | Uppsala Kommun

Christian Altenius

Social entreprenör / Föreläsare

kontakta oss